Försäkra dig en trygg entreprenad – Sequr stannar med dig hela vägen

Till och ombyggnad

Sequr stannar med dig hela vägen

Öka kvadraten på boyta, öka värdet på huset

När du vill ha större och bo kvar så lönar det sig ofta att bygga ut, ta lite av tomten och få mer utrymme att bo på.

Tillbyggnad på hus
 • Du kontaktar oss när bygglov och ritningar finns klart, vi ses och går genom detaljerna. Vi räknar på ett pris till dig och återkommer med en uppskattning, alternativt en offert.
 • Behövs det hjälp med arkitekt, konstruktör och bygglov, kan vi naturligtvis mot kostnad hjälpa till att få fram dessa kompetenser.
 • Du kontaktar oss för ett godkännande och vi kommer fram om ett gemensamt startdatum som passar båda parter.
 • På startmötet går vi gemensamt detaljer för hur allt praktiskt ska gå till, allt från dammsäkring till tider för buller och liknande.
 • Arbetet med marken påbörjas, organiskt material grävs bort till fast mark för grundläggning.
 • Bärlager och dräneringslager byggs upp
 • Cellplast läggs ut för värmeisoleringen och som form.
 • Armering med distanser monteras
 • Slang för värmegolv monteras fast i armeringen
 • Plattan gjuts. Där efter kommer en torktid innan vi kan fortsätta med, att lägga övergolv och göra eventuella tätskikt för badrum.
 • Arbetet med väggar och tak kan fortskrida undertiden.
 • När arbetet är slutfört går vi gemensamt genom en slutbesiktning, dvs. beställare och entreprenör. Ev. bättringar och fel åtgärdas.
 • Slutdokumentation sammanställs och överlämnas.
 • Den nya boytan är färdig att användas

Vi samarbetar nära våra leverantörer där vi tillsammans kommer fram till det gemensamma målet.

Vad händer om bergsknallar kommer fram vid utgrävning?

Vi har renoverat källare där bergsknallar sticker upp vid utgrävning och en dag senare är knallarna redan borttagna. På Sequr har vi god erfarenhet av bergspräckning med låga vibrationer.

Hos oss får du alltid komplett dokumentation kring; Kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Vi har två arbetssätt, fast pris eller löpande mot en budget Vid löpande så är det enklare att ändras under arbetets gång och blir oftast mest kostnadseffektivt. Uppdatering av kostnaden för löpande räkningen sker normalt veckovis med viss eftersläpning pga, kostnader som ej inkommit från leverantörer m.m.

Vid fast pris utförs arbetet mot en förutbestämd kostnad. Ändring och tilläggs arbeten, också kallat för ÄTA-arbeten, budgeteras i samråd med dig innan ändring eller tillägg sker.

Kontakta oss och boka en tid för en kostnadsfri offert eller kostnadsuppskattning!

Tillbyggnad på hus
Behörig våtrum logga
Iso certifiering
LK logga
Ring oss Anlita oss