Försäkra dig en trygg entreprenad – Sequr stannar med dig hela vägen

Berg och stensprängning

20 Gånger mindre vibrationer än dynamit*
5 Gånger lägre än gränsvärdet för mycket känsliga byggnader
30 Meters säkerhetsavstånd gör att stora avspärrningar undviks

Varför spräcka istället för spränga?

Vid vanlig sprängning så krävs det att besiktiga närliggande hus och fastigheter, både före och efter. Det kan bli mycket kostsamt och dynamit kan förstöra mer än vad som är nödvändigt eller önskat.

Vi på Sequr arbetar med en metod som heter SIMPLEX® och består av specialutvecklade krutpatroner som brinner i ca 350 m/s istället för dynamitens 6000 m/s.

Vi tar bort bergstäkter och större sten som förhindrar olika arbeten. Vi utför även ”smalsömm” dvs. raka snitt som kan gå direkt in mot befintligt hus. Denna metod fungerar utmärkt för att ta bort stenar i väg och på tomt som krupit upp med tjälen.

Här är några av fördelarna med att använda SIMPLEX®

 • Effektivt
 • Inga dyra besiktningar krävs av närbelägna fastigheter
 • Miljövänligt
 • Kan användas i trånga utrymmen och i känsliga miljöer
 • Arbeten kan utföras året runt, oberoende av temperatur
 • Skonsam mot när- liggande miljöer

Exempel på användningsområde för SIMPLEX®

 • Dränering av husgrund
 • Frigöra/lösgöra yta på din tomt
 • Sänka golv i din källare
 • Utbyggnad av hus
 • Tillbyggnad av nergrävd pool
Behörig våtrum logga
Iso certifiering
LK logga
Ring oss Anlita oss