Försäkra dig en trygg entreprenad – Sequr stannar med dig hela vägen

Plattsättning

Sequr stannar med dig hela vägen

Klinker, kakel, betongplattor och sten

Anlita oss och du behöver inte vända dig till någon annan. Vi tar hand om arbetet och allt där omkring. Med många 1000-tals m2 plattläggning, lodrätt, vågrätt, snett och omvänt, utför vi både egna entreprenader samt underentreprenörer.

Kontakta oss vid utförande av följande arbeten inomhus och utomhus

 • Servicearbeten
 • Badrumsrenovering
 • Större entreprenader
 • Förarbete som flytspackling vid behov för att slippa gränsdragningar och konflikter.

Vi samarbetar nära våra leverantörer där vi tillsammans kommer fram till det gemensamma målet

Vi är auktoriserade som plattsättare, dvs att vi har utbildningar gällande de krav som ställs på.

 • Utförande enligt BBV,BKR:s branschregler för våtrum
 • Ekonomi
 • Juridik
 • Teknik, kvalité och Miljö

Hos oss får du alltid komplett dokumentation kring; Kvalité, miljö och arbetsmiljö

Digitalisering

Information och kommunikation är en betydande faktor för ett ärligt samarbete, därför väljer vi att behandla all information öppet med våra beställare genom digital hantering av våra projekt.

 • Digital dagbok
 • Digitala egenkontroller
 • Digital checklista
 • Löpande tids rapportering

Arbete utförs enligt Byggkeramikhandboken

Vi har BKR behörighet.

Behörig våtrum logga
Iso certifiering
LK logga
Ring oss Anlita oss